Avís legal, política de privacitat i cookies

Avís legal

Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús del web bymazzeo.com, que és de titularitat de Jordi Gasau Mora.

La navegació i la utilització dels serveis de l'portal, atribueix la condició d'usuari de la mateixa i suposa l'acceptació plena i sense reserves de cap tipus de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

Podrem en tot moment i sense previ avís modificar les presents disposicions, mitjançant la seva publicació al Portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

L'usuari està obligat a fer un ús correcte de la Web d'acord amb la llei, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal i respondrà davant de l'propietari de La Web o davant tercers pels danys i perjudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

El propietari de La Web en compliment de llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que:

La seva denominació social és: Jordi Gasau Mora

El seu nom comercial és: bymazzeo.com

El seu CIF és: 40330771H

Su domicilio social se encuentra en: Músic Camps 7, 17244, Cassà de la Selva

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació: 

Telèfon: 0034 686 822 339

Correu electrònic: hello@bymazzeo.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el propietari de La Web es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es duguin a terme a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

Condicions d'accés i ús 

La Web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, el propietari de la web pot condicionar l'ús d'alguns dels serveis oferts en el seu lloc web al previ ompliment de l'corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de el present Avís Legal i de la Política de Privacitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui a l'propietari de La Web i serà únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme.

Si l'usuari no estigués d'acord amb les condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent, correcte i lícit dels continguts i serveis del Portal ja no utilitzar-los per, entre d'altres: 

a) Difusió de continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums oa l'ordre públic. 

b) Introduir en les xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de l'propietari de La Web o de tercers, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a La Web ja seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el propietari de La Web presta els seus serveis. 

c) La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contraveniendo que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l'propietari de La Web o tercers. 

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer. 

f) Queda prohibit, qualsevol acte de transmissió, distribució cessió, modificació, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial dels continguts de la web que no hagi estat experesamente autorizda pel titular dels drets d'explotació o resulti legalment permès.

g) La utilització de servidor de correu de l'domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no autoritzat.

h) L'usuari haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari del web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l'ordre.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas, l'existència de relacions entre el propietari de la web i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de l'propietari de La web dels seus continguts o serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a l'propietari de La Web. En qualsevol cas, l'hiperenllaç només permetrà l'accés a la pàgina principal o pàgina d'inici de la web. 

Jordi Gasau Mora no serà responsable de l'contingut de les pàgines web de destinació que es establezan mitjançant vincles al Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de Jordi Gasau Mora o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de Jordi Gasau Mora .

Jordi Gasau Mora no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l'incloure'ls en el Portal.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de l'propietari de la Web o dels titulars corresponents.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El propietari del Web exclou, fins on li permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: 

a) La impossibilitat d'accés a la web. 

b) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts als quals s'hagi accedit a través del web, així com l'existència en els mateixos de vicis i defectes.

c) La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l'usuari.

 d) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de l'trànsit i el present Avís Legal, com a resultat de l'ús incorrecte de la pàgina web. En particular ia manera d'exemple, el propietari de La web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita. 

e) Jordi Gasau Mora no és responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers. Declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels enllaços que apareixen a La Web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts. El propietari de La web no garanteix ni és responsable de l'funcionament o de l'accés als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts.

Publicacions

La informació aquí publicada s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal i no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que han d'estar formalment publicats en els butlletins oficials de les administracions públiques i que són l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. 

Política de privacitat

Jordi Gasau Mora és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. 

Què són dades de caràcter personal?

Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, tant la relativa a la seva identitat com a la seva existències i ocupacions. Exemples d'aquesta informació són el seu nom, email o telèfon.

Que tipus de dades recollim?

Dades identificatives i de contacte com el nom, correu electrònic, etc., proporcionats voluntàriament pel propi usuari a través dels formularis inclosos al portal, que corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme el tractament en qüestió.

Dades de connexió, com a adreça IP, operador d'accés, etc, recopilats de forma tècnica basant-se el usuo que l'usuari fa de el servei i que ens permeten interactuar amb ell.

Amb quina finalitat tractem les seves dades? 

Jordi Gasau Mora tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Propòsits: 

1. Permetre a l'usuari contactar amb nosaltres i donar resposta a les sol·licituds d'informació enviades a través dels formularis disposats a La Web.

2. Crear i gestionar la llista de subscriptors als nostres butlletins informatius per mantenir-los informats sobre els nostres productes i serveis. 

3. Gestió de curriculums de candidats/es.

Quina és la base que legitima el tractament? 

El consentiment de l'usuari lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a l'efecte.

Qui tracta les seves dades?

El responsable de l'tractament de les seves dades és

Jordi Gasau Mora

Music Camps 7, 17244, Cassà de la Selva

CIF / NIF 40330771H

Quines dades són obligatòries?

Tots els que se li demana en el preceptiu formulari són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades o ens les facilita de forma errònia o incompleta.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a hello@bymazzeo.com.

Es prenen decisions automatitzades?

No s'adopten decisions automatitzades, encara que si entra dins la nostra política de màrqueting elaborar perfils estadístics anonimitzades basant-se el comportament dels usuaris.

Com vam presentar la informació?

La informació sobre el tractament de les dades personals, es facilita el intersado de forma clara i concisa, tenint en compte que el objetvo final és que l'usuari pugui prendre decisions informades sobre la utilització de les seves dades personals. Per a això, adoptem un sistema d'informació per capes o nivells, de tal manera que es presenta a l'usuariuo una informació bàsica reduïda en el mateix formulari en què s'obté el consentimeinto i una informació addicional més detallada en aquest text de Política de Privacitat

A que destinataris es comuniquen les seves dades? Es realitzen transferències internacionals de dades?

No cedim les seves dades personals a tercers, excepte per imperatiu legal.

Per poder prestar els nostres serveis necessitem treballar amb empreses que tracten les seves dades per compte nostre (proveïdors de hosting, de tecnologia d'anàlisi de dades, etc.) com a part de la prestació d'un servei que els hem contractat i amb qui hem signat els corresponents contractes d'Encarregats de Tractament, exigint-los el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

Jordi Gasau Mora comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a LeitmotivMedia.com a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el l'ús del nostre portal, (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

E-mail màrqueting: https://mailchimp.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'email màrqueting.

Tot i que es tracta en alguns casos de prestadors de servei situats fora de l'Espai Econòmic Europeu i que no proporcionarien a priori un nivell de protecció equiparable a el de la UE, el flux de dades personals amb aquests proveïdors de serveis està emparat sota la certificació de compliment amb els marcs de privacitat UE / EUA, a través de l'escut de privacitat "Privacy Shield" equiparant les seves garanties en la protecció de dades a les del nostre ordenament jurídic.

Durant quant de temps guardem les seves dades?

Respecte de cada tractament per al qual ens hagi donat el seu consentiment, conservarem les dades el temps que sigui necessari per garantir la prestació de servei i en tant que el usaurio no hagi sol·licitat la baixa i eliminació de les seves dades.

En qualsevol cas, les dades es conservaran durant el termini necessari per complir amb les nostres obligacions legals.

Comunicacions comercials

D'acord amb la LSSICE,  Jordi Gasau Mora no realitzarà prácitcas de SPAM, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o expressament autoritzats per l'usuari. 

En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Quins drets existeixen i com exercitar-los?

L'usuari podrà, en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició així com els de limitació de l'tractament i portabilitat en l'adreça de correu electrònic hello@bymazzeo.com

L'exercici de tots aquests drets és gratuït i, amb vista a la major transparència, li facilitem més informació sobre aquests drets:

Dret d'accés, rectificació i supressió: Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si cal, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalidas per les que van ser recollides.

Dret a Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, pot oposar-se a el tractament de les seves dades. Jordi Gasau Mora deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o per complir les nostres obligacions legals.

Dret a la Limitació de l'tractament: En determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació de l'tractament de Les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per complir les nostres obligacions legals.

Dret a la Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i tansmitirlos directament a un altre Responsable de Tractament quan així ens ho sol·liciti i sigui tècnicament possible.

Dret a la Retirada de l'consentiment: En qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud de l'tractament. Si sol·licita la cancel·lació de les seves dades deixarem de processar els mateixos però ha de tenir en compte que no podrem seguir prestándote serveis i que, en determinats casos en què tinguem la base legal corresponent, seguirem processant la seva informació encara després que hagi retirat el seu consentiment i sol·licitat l'eliminació de la seva informació.

En cas de divergències en relació amb el tractament de les seves dades, pot interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva seu electrònica (ww.aepd.es) 

En tot cas, pel nostre fort compromís amb la privacitat el convidem a que es dirigeixi directament a nosaltres per solucionar qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals; 

S'aplicarà la legislació espanyola a tots els litigis afectin a aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.

Modificació de la Política de Privacitat

Jordi Gasau Mora es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. 

Us recomanem que consultis aquesta pàgina amb certa freqüència per revisar la versió més recent. A la part superior d'aquest document li indiquem la data de l'última actualització.

La nova política de privacitat serà efectiva des del moment de la publicació.

 Si continua accedint o utilitzant els nostres serveis després de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions, accepta estar subjecte a les noves polítiques de privacitat.

En cap cas aquestes modificacions afectaran l'elecció que hagués formulat pel que fa a la manera en què Jordi Gasau Mora pot tractar les teves dades personals. Si en algun moment voldríem utilitzar les seves dades de forma diferent a l'establerta en el moment de la recollida, us ho notificarem per correu electrònic, sol·licitant el seu consentiment.

Així mateix, Jordi Gasau Mora es reserva el dret a la rescissió dels serveis que presta en relació a aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent.

Política de cookies

A través d'aquest portal, no recollim ni processem cap tipus de dades personals excepte els recollits a través dels formularis de contacte i les galetes, segons s'explica a continuació.

Aquest portal, a l'igual que la majoria de portals a Internet, fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les "cookies" quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers. 

QUÈ ÉS UNA COOKIE?

Una galeta és un fitxer (petit arxiu) que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web, normalment format per lletres i números, enviat pel servidor de la nostra web a l'arxiu de cookies del seu navegador.

UTILITAT DE LES COOKIES

Les cookies són útils per diversos motius. Des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma àgil i adaptada a les seves preferències. Permeten a la nostra pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus hàbits de navegació o del seu equip i recordar la seva presència a l'establir-se una nova connexió entre el nostre servidor i el vostre navegador. El principal objectiu d'una galeta és permetre al nostre servidor presentar pàgines web personalitzades que puguin convertir la visita a La Web en una experiència individual i ajustada a les preferències personals

Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:

COOKIES DE MILLORA DEL RENDIMENT

Aquest tipus de galetes conserva les seves preferències per certes eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar-cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. Alguns exemples són: volum dels reproductors audiovisuals, preferències d'ordenació d'articles o velocitats de reproducció de vídeo compatibles. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra.

COOKIES DE MILLORA DE ANÀLISI ESTADÍSTICA

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l'oferta de productes o serveis que oferim.

COOKIES DE GEOLOCALITZACIÓ

Aquestes galetes són usades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l'ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o televisió connectada, per de manera totalment anònima oferir continguts i serveis més adequats.

COOKIES DE REGISTRE

Quan vostè es registra al nostre portal, es generen cookies que l'identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan vostè s'ha identificat al portal. Aquestes cookies són utilitzades per identificar el seu compte d'usuari i els seus serveis associats. Es mantenen mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagueu el dispositiu. Aquestes galetes poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.

COOKIES PUBLICITÀRIES

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l'anunci a l'contingut de l'servei sol·licitat o a l'ús que faci de la nostra pàgina. Gràcies a ella podem conèixer els seus hàbits de navegació a internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

COOKIES DE TERCERS

En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. 

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES

El propietari de La web assumeix que vostè accepta l'ús de galetes. No obstant això, vam mostrar la informació sobre la nostra Política de galetes a la part inferior de qualsevol pàgina de l'portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient.

Davant d'aquesta informació és possible dur a terme les següents accions: 

  • Accepta galetes; No es tornarà a visualitzar aquest avís a l'accedir a qualsevol pàgina de portal durant la present sessió.
  • Tancar; Es oculta l'avís en la present pàgina.
  • Modificar la configuració. 

COM PUC CONFIGURAR ELS MEUS PREFERÈNCIES?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè. A continuació us oferim enllaços en els quals trobareu informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors:

GoogleChrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Cookies Flash

Si desitja contactar amb nosaltres pel que fa la nostra política de cookies, pot consultar les nostres dades a l'Avís Legal.

Galetes & cookies

Utilitzem aquesta tecnologia per avaluar i millorar la teva experiència en aquesta web. Pots llegir la nostra política de galetes i política de privacitat aquí.